Щодо торговельних приміщень по вул. Полтавський шлях, 140-А у м.Харкові.

Картинки по запросу "об’єкт будівництва"

Департаментом територіального контролю Харківської міської ради (далі — Департамент) розглянуто Вашу скаргу від 11.03.2017, що надійшла листом Харківської місцевої прокуратури №1 від 21.11.2019 № Зір-19 (вх. № К-3-50925/М9 від 26.11.2019) щодо торговельних приміщень по вул. Полтавський шлях, 140-А у м.Харкові.

Об этом сообщает Футляр от виолончели

За результатами розгляду, в межах компетенції, повідомляємо наступне.

Відповідно до ст. З Закону України «Про звернення громадян» під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або-усній формі пропозиції (зауваженнях заяви (клопотання) і скарги.

Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Вивчивши текст Вашої скарги, з урахуванням вимог вищенаведених норм Закону України «Про звернення громадян», вбачається, що подане звернення не являється скаргою, оскільки у ній Вами не зазначено в чому полягає порушення Ваших прав і законних інтересів та не ставиться вимоги про їх поновлення і захист, а є заявою, в якій міститься повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Департамент є виконавчим органом Харківської міської ради та відповідно до Положення про Департамент, затвердженого рішенням

Харківської міської ради від 20.11.2015 № 7/15, здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель комунальної власності додержанням юридичними та фізичними особами вимог земельного, законодавства України, забезпечує виконання повноважень з питань державного архітектурно-будівельного контролю, здійснює контроль за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, розміщенням, функціонуванням та обладнанням майданчиків для паркування на території м. Харкова.

Департамент, згідно функцій та повноважень, розраховує розмір збитків, заподіяних територіальній громаді міста Харкова порушенням вимог земельного законодавства, у випадках, визначених Земельним кодексом України, розмір коштів, які підлягають відшкодуванню Харківській міській раді в результаті набуття, зберігання майна (земельних ділянок) територіальної громади м. Харкова без достатніх правових підстав (у розмірі орендної плати за землю), плату за землю як податок (у формі орендної плати або земельного податку), а також вживає заходів зі звільнення території м. Харкова від самовільно розмішених об’єктів.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» державний архітектурно-будівельний контроль — сукупність заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

В єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України, розміщеному на офіційному сайті Держархбудінспекції України, відсутня інформація щодо вищезазначеного об’єкта.

Вивченням Публічної кадастрової карти України, розміщеної на сайті ЬорУ/тар.Іапд .цоу.иа, встановлено, то зазначений у зверненні об’єкт розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами 6310137200:04:035.0142 та 6310137200:04:035:0029.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право приватної власності на земельну ділянку (кадастровий номер 6310137200:04:035:0142) загальною площею 0,0152 га з цільовим призначенням: для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літ. «К-1» по вул. Полтавський Шлях. 140-А зареєстровано за юридичною особою на підставі цивільно-правової угоди.

Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право приватної власності на земельну ділянку (кадастровий номер 6310137200:04:035:0029) загальною площею 0.0190 га з цільовим

призначенням: для експлуатації та обслуговування будівель торгівлі по вул. Полтавський Шлях, 140-А зареєстровано за юридичною особою на підставі цивільно-правової угоди.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право приватної власності на нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 1/4, частина приміщення № 4 загальною площею 64,0 кв.м. у нежитловій будівлі літ «А 1-2» по вул. Полтавський Шлях, 140-А зареєстровано за юридичною особою на підставі цивільно-правової угоди.

В єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (діє з 2011 року) Державної архітектурно-будівельної інспекції України, розміщеному на офіційному сайті Держархбудінспекщї України, наявна інформації про зареєстровані дозвільні документи щодо об’єкта будівництва по вул. Полтавський Шлях, 140-А у м. Харкові.

Одночасно роз’яснюємо, що відповідно до ст. 16 Закону України «Про звернення громадян» скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням — безпосередньо до суду.

Про це листом №19993/0/226-19 від 26.12.2019, повідомив МГ Адвокат Консалтінг Заступник директора Департаменту — начальник відділу правового забезпечення Є.І.ШвецьДжерело статті: “http://advocat-cons.info/index.php?newsid=60067”

ТОП новости

Вход

Меню пользователя